Club Noruega Dogo Español

Velkommen til Club Noruega Dogo Español (CNDE) ! Dette er raseklubben for alle med Dogo Español. Vi er tilknyttet CDNE Club Nationale Dogo Español som er hjemlandets rase klubb som er tilknyttet Alianz Canine Worldwide (ACW)

Våre stabokføringer har vært gjort direkte gjennom ACW, som igjen gir oss muligheter til å stambokføre i Norge gjennom NHL.